Vårt erbjudande

Att ha kunden i fokus är en självklarhet för oss och det är viktigt att vårt sortiment förhåller sig till de utmaningar som våra kunder möter i sin vardag.

Idag erbjuder Procurator AB ett av Nordens bredaste sortiment av produkter och tjänster från ledande varumärken samt våra egna - Worksafe och Glenta. Vårt utbud innefattar kläder & skydd, städ & hygien samt vård & livsmedel.

Det ska vara enkelt att bli och vara kund hos Procurator och vår ambition är att göra det enklare för våra kunder att bedriva sina verksamheter. Därför är det viktigt för oss att erbjuda rätt produkter, rätt service och inte minst rätt kunskap.

Vi hjälper kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor att förenkla och förbättra sin arbetsdag.

Namnet Procurator

Procurator kan brytas ner till orden ”pro” och ”curator”. Pro betyder ”för” och curator kan härledas till latinets curare - att bry sig, och cura - vård.

Förklaringen till namnet är enkel – Vi bryr oss!

Vi bryr oss om människor och deras säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Det är något som genomsyrar hela verksamheten och som vi arbetar för varje dag.

Vår historia

Procurator som vi känner det idag vilar på historien om två väletablerade företag - Papyrus Supplies respektive Procurator, med varsin gedigen berättelse och starka rötter i branschen för papper och förpackningslösningar, städ- och hygienartiklar samt personlig skyddsutrustning.

Berättelserna tar sin början i slutet av 1800-talet respektive början av 1900-talet och vittnar om förvärv, avknoppningar och sammanslagningar av en rad välkända företag. Vi hittar företagsnamn som exempelvis Sjögrens skyddsvante och Safeman AB, Tegma, Swehand, Papperskedjan och Pappersgruppen, Stora Enso och inte minst Papyrus, Papyrus Supplies och Supplies Direct.

Själva namnet Procurator ser ljuset på 1980-talet som även antas som gemensamt namn då Papyrus Supplies och Procurator slås ihop under moderbolaget OptiGroup år 2018. 

Idag är Procurator ett företag med stark sortimentsbredd, professionella utbildningar och servicetjänster med syfte att underlätta och effektivisera arbetsdagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Procurator är en del av OptiGroup

OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice Solutions, Industrial Solutions, Printing & Creative Solutions och Retail & Reseller Solutions. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. Mer information på www.optigroup.com.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.