Dämpningsvärden för hörselskydd - HML och SNR

Det absolut viktigaste är att du använder hörselskydd hela tiden då du vistas i buller. Ett hörselskydds dämpningsvärde anges med HML och SNR. 

HML-metoden

Metoden används för att bestämma förväntad dämpning i decibel (dB):

H – för högfrekvent buller
M – för mellanfrekvent buller
L – för lågfrekvent buller

Exempel för H:

  • 27 dB i en miljö där bullret har 90 dB innebär att nivån under hörselskyddet blir 63 dB beroende på vilka frekvenser bullret innehåller.

SNR – Singel Number Rating

(Gäller i Europa.) Detta är ett värde för hörselskyddets förväntade dämpning. 

Exempel för SNR:

  • ett SNR-värde på 37 decibel (dB) reducerar uppmätt buller på 100 dB till 63 dB.

Att tänka på...

  1. Välj inte ett hörselskydd med ett SNR som är högre än nödvändigt. Det kan resultera i överdämpning istället vilket innebär att samtal mellan personer kan vara svårt att uppfatta. Varningssignaler, telefoner och maskinljud kan också bli svåra att höra.
  2. Vid korrekt och konsekvent användning ska man kunna uppnå den förväntade dämpning som står på produktens förpackning.
  3. Om en hörselpropp används är det viktigt att den passar i hörselgången och är korrekt isatt.
  4. En hörselkåpa ska sluta tätt kring örat och skall kontinuerligt undersökas så att tätningsringarna inte har torkat eller spruckit.
Dämpning vid hörselkåpa och skyddsglasögon
Dämpning vid hörselkåpa och skyddsglasögon
Om du ska använda hörselkåpor i kombination med skyddsglasögon, tänk på att om skalmen på glasögonen är tjockare än 2 millimeter uppstår ljudläckage in i hörselkåpan.

Förändring av dämpningen i hörselskydd:

Tunn båge på skyddsglasögon (1-2 mm):  0 dB

Mellanbåge på skyddsglasögon (3-4 mm):  -3 dB

Tjock båge på skyddsglasögon (5-6 mm):  -8-10 dB

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.