Hur ofta ska du byta dammsugarfilter?

Oavsett om det sitter ett vanligt dammsugarfilter eller ett HEPA-filter i din dammsugare, ska det bytas minst en gång per år. Men det finns faktorer som kan göra att du ska byta filtret oftare.

Frekvens för byte av dammsugarfilter

  • Filter ska bytas minst en gång per år. Men håll koll på sugeffekten - suger dammsugaren sämre än vanligt trots att du bytt ut dammsugarpåsen nyligen, ska du byta filtret.
  • Håll koll på säsongen. Ofta finns det lite finare partiklar i smuts och damm på sommaren jämfört med vintern. Ju finare partiklarna är, desto mer samlar till exempel ett HEPA-filter upp.
  • Städar du i en miljö där det kan finnas mycket folk och känsliga personer som på en förskola, vårdcentral eller ett sjukhus bör du regelbundet kontrollera ditt filter för att få så ren luft som möjligt.

Det absolut viktigaste är att du tittar på den miljö du städar i och bedömer graden av mikropartiklar. 

Varför har dammsugaren ett filter?

För att rena utblåsningsluften som kommer från dammsugaren finns det alltid ett filter inne i den som ska fånga upp så mycket som möjligt av små partiklar.

Somliga dammsugare har dessutom ett HEPA-filter. Det är ett extra effektivt filter som stoppar väldigt små partiklar som till exempel mikrodamm och kan rena luften med upp till 95-99%. HEPA-filter är därför speciellt bra för allergiker och miljöer där många personer vistas samtidigt. 

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.