Ett urval av produkter inom Säkerhet

Brandfilt Housegard

Standardbrandfilt för placering och användning i hem, kontor, kök och andra offentliga miljöer. Filten består av glasfiberväv med silikonbeläggning

Brandsläckare Housegard FE6TGX skum

6 liter skumsläckare för bränder i brännbara vätskor och organiska material. Väl anpassad för placering och användning i alla offentliga miljöer såsom sjukhus, köpcentra, skola och kontor. Brandklass: AB Effektivitetsklass: 34A 233B Licenserad av DNV Väggfäste ingår

Brandsläckare Housegard FE9TGX skum

9 liter skumsläckare innehåller ett effektivt skumkoncentrat med hög släckeffekt. De är producerade efter stränga kvalitetskrav och är speciellt utvecklade för användning i alla offentliga miljöer såsom köpcentra, sjukhus, skolor och kontor. Lämpar sig även för användning inom verkstad, industri, jordbruk och sjöfart. Brandklass: AB Effektivitetsklass: 43A 233B Licenserad av DNV Väggfäste ingår

 

Brandsläckare Housegard K5TGX CO2

5 kg koldioxidsläckare släcker bränder i elektrisk apparatur men kan även brukas vid vätskebränder. Koldioxidsläckaren släcker genom att förtränga syret vilket ger en helt ren släckning, utan saneringsbehov. Koldioxidsläckare är väl anpassade för släckning i elektriska installationer, serverrum, kontor och inom offentlig sektor såsom sjukhus. Brandklass: A Effektivitetsklass: 89B Licenserad av DNV Väggfäste ingår

Brandsläckare Housegard LITHEX-6 AVD

Speciellt anpassad brandsläckare fylld med släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) för släckning av bränder i litiumbatterier och metallbränder. Levereras med dimmunstycke och lans. Arbetsavstånd 1-2 m. Släcker klass A-bränder Säkra för användning i elektrisk utrustning Effektivitetsklass: 13A

Brandsläckare Housegard Lith-EX AVD

Lith-EX är en unik släckspray som är speciellt framtagen för att bekämpa litiumbatteribränder av begränsad storlek. Släcksprayen använder det nya och revolutionerande släckmedlet AVD som, till följd av ökad problematik kring batteribränder och explosioner, utvecklats för att effektivt släcka bränder i litiumbatterier. Släcker klass A-bränder Säkra för användning i elektrisk utrustning Testade enligt ZSW-normen för litiumbatterier upp till 60 Wh