Ett urval av produkter inom Injektion och Infusion

Dränagefixering

Fixering av dränage, kateter Ch 5-14

Infusionskanyl

Polyuretankateter. Med steril injektionsventil.

Injektionskanyl

Steril, luerfattning.

 

Injektionsplåster

Nonwoven plåster. Kan även användas till små sår.

Kanyl Autoshield Duo

BD AutoShield Duo är en säkerhetspennkanyl som är stickskyddad i båda kanyländarna. Båda skydden låses automatiskt efter injektionen för att förhindra stickskador från någon av kanylens ändar. Passar till alla injektionspennor för diabetesbehandling.

Spartork injektionstork

Oblekt cellstoff. För användning som injektionstork.