Ett urval av produkter inom Injektion och Infusion

Dränagefixering

Fixering av dränage, kateter Ch 5-14

Infusionskanyl

Polyuretankateter. Med steril injektionsventil.

Injektionskanyl

Steril, luerfattning.

 

Injektionsplåster

Nonwoven plåster. Kan även användas till små sår.

Injektionstork

Styckförpackade, 70% isopropylalkohol. 0,5% klorhexidin.

Kanyl Autoshield Duo

BD AutoShield Duo är en säkerhetspennkanyl som är stickskyddad i båda kanyländarna. Båda skydden låses automatiskt efter injektionen för att förhindra stickskador från någon av kanylens ändar. Passar till alla injektionspennor för diabetesbehandling.