Ett urval av produkter inom Poolrengöring

Neusan

Lågskummande och neutralt medel som inte innehåller några organiska lösningsmedel. För sim- och bad- bassänger, pooler etc. Löser effektivt hud- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Reagerar ej med klor och påverkar ej vattnets klor- och pH-värde. Klordosering, pH-mätningsapparatur och filtrets funktion påverkas ej. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring.

Poolclean

Lågskummande rengöringsmedel för badbassänger och pooler. Löser effektivt hud-, tvål- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar. För rengöring av sim- och badbassänger, pooler och närliggande utrymmen med klinker och/eller kakel. Utmärkt även för rengöring i dusch- och tvättutrymmen. Påverkar ej badvattnets pH-värde eller klorvärden. Stör ej reningsfiltrens funktion.

Specialrengöring KBM Pool Area Clean Acid Free

Effektivt rengöringsmedel för tensidfri avkalkning/kalkhämning i och runt bassänger/pooler och duschutrymmen. Gör rent utan att störa klorbalansen och rengöringsfiltrens funktion runt pooler/bassänger. Kan användas både manuellt, skummas på ytorna och- eller köras i kombimaskin. För hud-, tvål och fettavlagringar använd Pool Area Clean Alkalisk. Innehåller biologiskt lätt nedbrytbara tensider. Uppfyller kraven för UHM pH 2,5 i koncentrat, 4 i brukslösning

 

Specialrengöring KBM Pool Area Clean Alkali Free

Löser effektivt hud- , tvål och fettavlagringar för område i och runt bassänger, pooler och duschutrymme. Gör rent utan att störa klorbalansen och rengöringsfiltrens funktion runt pooler/bassänger. Kan användas både manuellt, skummas på ytorna och- eller köras i kombimaskin. För kalkfläckar använd Pool Area Clean Acid. Biologiskt lätt nedbrytbara tensider. pH 11,5 i koncentrat, 9 i brukslösning