Ett urval av produkter inom Övrig Doseringsutrustning

BioDose ProMax

Driftsäker vattenansluten dosering som ger färdig brukslösning och alltid rätt dosering. För professionell användning.

Divermite D1 Plus

Dispenser för Divermite D1

Doserare IntelliDose Jontec 300 Pur-Eco

Doserare IntelliDose Jontec 300 Pur-Eco

 

Ecostatics desinfektionspåläggare

Desinficering med elektrostatisk påläggare, säkerställer en hundraprocentig täckning av alla ytor, skrymslen och vrår, på sekunder (under,bakom etc), samt överallt där man normalt sett inte kommer åt med manuella metoder.
Med andra ord, ingen risk att man missar några ytor, och säkerställer därmed en frisk miljö. Ingen aerosolbildning och ingen karenstid. Tekniken eliminerar helt risken för korskontaminering. Stora ytor behandlas på extremt kort tid, med en minimal åtgång desinfektion.

Mycket lämplig tillsammans med KBM Disinfection by LifeClean.

Evaco länspump

Självsugande ejektorpump med backventil. Tömmer smutsvattnet och fyller på med rent vatten, snabbt och enkelt.

KBM Dose-Once Kemdoseringsutrustning

Vattendriven dispenser för flytande kem. Späder automatiskt koncentrerade kemikalier med vatten till förinställd styrka. Doserar blandningen i små behållare till sprayflaskor, hinkar och skur/kombimaskiner.