Ett urval av produkter inom Övrig Doseringsutrustning

BioDose ProMax

Driftsäker vattenansluten dosering som ger färdig brukslösning och alltid rätt dosering. För professionell användning.

Divermite D1 Plus

Dispenser för Divermite D1

Doserare IntelliDose Jontec 300 Pur-Eco

Doserare IntelliDose Jontec 300 Pur-Eco

 

Ecostatics desinfektionspåläggare

Desinficering med elektrostatisk påläggare, säkerställer en hundraprocentig täckning av alla ytor, skrymslen och vrår, på sekunder (under,bakom etc), samt överallt där man normalt sett inte kommer åt med manuella metoder.
Med andra ord, ingen risk att man missar några ytor, och säkerställer därmed en frisk miljö. Ingen aerosolbildning och ingen karenstid. Tekniken eliminerar helt risken för korskontaminering. Stora ytor behandlas på extremt kort tid, med en minimal åtgång desinfektion.

Mycket lämplig tillsammans med KBM Disinfection by LifeClean

Evaco länspump

Självsugande ejektorpump med backventil. Tömmer smutsvattnet och fyller på med rent vatten, snabbt och enkelt.

QuattroSelect Doseringsenhet

QuattroSelect är en doseringsenhet för lokalvård. Monteras på väggen med anslutning till vatten. Kan innehålla upp till 4 produkter. Fyller såväl hinkar och maskiner som sprayflaskor.