Kundunika Absorbtionsprodukter

Artiklar för absorbtion av olika vätskor. Vi erbjuder alternativ i form av dukar och trasor.