Ett urval av produkter inom Silk

LuxoSatin®

Bestruket, träfritt, vit, sidenmatt

MultiArt® Silk

Bestruket, träfritt, vit, silkmatt. Ett förstaval för krävande tryckjobb