Klorin Original Disinfektionsmedel

Välj attribut för att visa artikelnummer

Klorin desinfekterar och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier är dokumenterad. Klorin bleker och gör tvätten vit och hygieniskt ren.

Volym
  • Olika doseringer för respektive område. Våtrum och lokalvård: 1 dl per 4 l vatten