Metallplomber PÖ

Välj attribut för att visa artikelnummer

PÖ-plomb för PP- och PET-band.