Reacto® CFB Laser

Reacto CFB Laser A4, bestruken fram- och baksida gul

Artikelnummer: 88244962

Självkopierande papper (mellanark), för torrtoner

Färg
Format (mm x mm)
Vikt (g/m²)

Alla värden stämmer överens med tillverkarens mått. Det kan finnas variationer inom toleransvärdena.