Reacto® CB Laser

Reacto CB Laser A4, bestruken baksida vit

Artikelnummer: 88244944

Självkopierande papper (överark), för torrtoner

Färg
Format (mm x mm)
Vikt (g/m²)

Alla värden stämmer överens med tillverkarens mått. Det kan finnas variationer inom toleransvärdena.