Knivar & Verktyg

Verktyg samt ett stort sortiment skalknivar, filéknivar, urbeningsknivar, slaktknivar och handsågar för livsmedelsindustrin.