Nu Kitchen Drain Fettborttagningsmedel

Köksrengöring Nu-Flow, 1 ltr Avloppsrening

Artikelnummer: 2037257

Nu-kitchen drain innehåller mikroorganismer speciellt framtagna och tränade för att bryta ner fett och ta bort svavelväte, H2S. Självklart är produkten färg- och parfymfri. Det enda som kommer att lukta i ditt kök är maten som lagas!