Tankborste Medium Vikan

Välj attribut för att visa artikelnummer

Vikan
EC1935 Godkänd för livsmedel

Medium tankborste för rengöring av tankar och behållare i livsmedelindustrin. Kan användas med färgkodning för att undvika korskontaminering.

Färg