Sundström SR 500 Fläktmotor

Välj attribut för att visa artikelnummer

Sundstrom
EN 12941
CE
Category III

SR 500 är en fläkt som är utvecklad för att ge skydd mot hälsofarliga och skadliga partiklar samt ångor och gaser. Utrustad med 2 st partikelfilter SR 510 P3 + förfilter 221, vid skydd mot partiklar. Vid gasexponering 2 st gasfilter SR 518 A2, SR 515 A1B1E1 alt. SR 597 A1B2E2K1 + SR 510 P3. OBS, gasfilter alltid i kombination med partikelfilter SR 510 P3.