Påsförslutre Elmü

Välj attribut för att visa artikelnummer

Påsförslutare i plast för enkel förslutning av plastpåsar.