Nordex Biobact Clean Allrengöringsmedel
Nordex Biobact Clean Allrengöringsmedel
Nordex Biobact Clean Allrengöringsmedel

Nordex Biobact Clean Allrengöringsmedel

Allrengöring Biobact Clean, 1 ltr

Artikelnummer: 2036220

Nordex

Neutralt universalrengöringsmedel för de flesta ytor och sanitet. Kombinerar effektiv snabb-verkande kemi med långvarig microbiell aktivitet. Klass 1. Oskadlig för människor, djur och natur. Biologiskt nedbrytbar och icke brännbar.

Volym