Sterisol ögondusch

Välj attribut för att visa artikelnummer

Innehållande 1 liter isoton koksaltlösning (0,9%).