Sterisol ögondusch

Välj attribut för att visa artikelnummer

Sterisol

1 liter isoton koksaltlösning (0,9%) med en kontinuerlig spoltid på 12 minuter.