Bullertermometer och decibel db(A)

Buller på jobbet kan på flera sätt bidra till mental belastning och göra dig mer trött. Det kan också göra att du får huvudvärk och i värsta fall hörselskador.

Det bästa sättet att undvika att få besvär eller hörselskador på grund av buller är att förebygga med hörselskydd - hörselproppar eller hörselkåpor. För rätt val av hörselskydd behöver du bland annat veta vilken decibel hörselskyddet ska skydda mot. 

Decibel - dB(A), används för att uppskatta ljudnivån som uppfattas av örat och för att bedöma vad som är skadligt för hörseln.

I nedan bullertermometer med ljud angett i decibel kan du se gränsvärden för buller, hur länge det är tillåtet att utsättas för det och när det finns risk för skador på hörseln.

Bullertermometer med decibelskala db(A) hjälper dig bedöma vad ditt hörselskydd ska klara av.