Bullertermometer och decibel db(A)

Buller på jobbet kan på flera sätt bidra till mental belastning och göra dig mer trött. Det kan också göra att du får huvudvärk och i värsta fall hörselskador.

Det bästa sättet att undvika att få besvär eller hörselskador på grund av buller är att förebygga med hörselskydd - hörselproppar eller hörselkåpor. För rätt val av hörselskydd behöver du bland annat veta vilken decibel hörselskyddet ska skydda mot. 

Decibel - dB(A), används för att uppskatta ljudnivån som uppfattas av örat och för att bedöma vad som är skadligt för hörseln.

I nedan bullertermometer med ljud angett i decibel kan du se gränsvärden för buller, hur länge det är tillåtet att utsättas för det och när det finns risk för skador på hörseln.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.