Flergångshandskar; gummihandskar

I vissa städmiljöer som inom kontor, hotell och restaurang samt fastighet och transport, går det lika bra att använda flergångshandskar (gummihandskar) som ersättning till engångshandskar.

Ur miljö- och hållbarhetsperspektiv är detta klokt. Med rätt hygienrutiner kan det vara lika hygieniskt med flergångshandskar som engångshandskar. OBS! Detta gäller inte vid städning i vårdmiljö!

För bästa grundhygien - tvätta dina händer innan du trär på flergångshandskarna. Låt handskarna vara personliga - dela inte med någon annan. Vik gärna upp dem ca 2 cm i öppningen så undviker du att fukt rinner ner på din arm.
Efter varje arbetsmoment/arbetsyta - tvätta handskarna på samma sätt som du tvättar dina händer enligt ordinarie rutiner - med tvål och vatten. Fortsätt din arbetsrunda. Efter ditt arbetspass/arbetsdagens slut - upprepa rengöringen.
Häng handskarna med öppningen nedåt och fullt utvecklade - med raka fingrar och utan veck. Avsluta med att tvätta och desinficera dina egna händer.

Notera! Om du använder kem - kolla hur länge du kan använda handsken. Då rengöringen ska upprepas ofta och beroende på torkmöjligheter, kan du behöva flera par flergångshandskar.

Välj rätt flergångshandske!

Vilka kemikalier ska din handske klara av? Behöver den visst skydd mot vassa föremål eller friktion? Dina svar är viktiga för ditt val. Är du osäker - kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt flergångshandske.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.