EN/ISO 10819:1996

Vibration och stöt – Hand-armvibrationer – Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan (ISO 10819:1996)

Godkända som vibrationsdämpande. Motverkar så kallade ”vita fingrar”.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.