EN/ISO 10819:1996

Vibration och stöt – Hand-armvibrationer – Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan (ISO 10819:1996)

Godkända som vibrationsdämpande. Motverkar så kallade ”vita fingrar”.