EN 388:2003 och EN 388:2016

EN 388 - Skyddshandskar mot mekaniska risker

EN 388 verifierar arbetshandskens skydd mot mekaniska risker: nötning, friktion, stick och skär och är den handskstandard som har mest utbrett användningsområde.

Ny utgåva - båda är giltiga

Standard EN 388 finns i två utgåvor. Den senaste utgåvan kom 2016. Båda utgåvorna, EN 388:2003 samt EN 388:2016, är giltiga som underlag för en certifiering av Skyddshandskar mot mekaniska risker. Produkter certifierade enligt 2003 års utgåva måste inte uppgraderas till EN 388:2016.

EN 388:2003

I 2003 års upplaga av EN 388 utvärderas handsken utifrån fyra egenskaper, vars respektive klassning redovisas tillsammans med piktogrammet i handskens märkning.

Klassning: EN 388:2003 A B C D 

EGENSKAP12345
A: Nötningsmotstånd (antal cykler)10050020008000-
B: Skärbeständighet (coupe-test)1,22,55,010,020,0
C: Rivhållfasthet (Newton)10255075-
D: Punkteringsmotstånd (Newton)2060100150-

EN 388:2016

Under 2016 introducerades en ny utgåva av EN 388. I och med den nya utgåvan gjordes ett antal justeringar i standarden. De mest betydande kan sammanfattas enligt följande:

  • Tydlig definition av sandpapper vid test av nötningsmotstånd 

Tidigare kunde sandpappret variera något mellan olika tester men från och med EN 388:2016 används samma typ av sandpapper oavsett var handsken testas. Uppdateringen kan innebära att vissa handskar som tidigare certifierats enligt specifikationen i EN 388:2003 får något sämre klassificering i nötningsmotstånd.

  • Kompletterande test för skärbeständighet 

Skärbeständigheten kontrollerades tidigare enbart med det så kallade Coupe-testet. Dock blir kniven i testet slö av vissa material och resultatet för skyddet blev därför missvisande högt. För denna typ av material skall istället TDM-metoden användas.

Klassningen för skärbeständighet ska antingen redovisas med Coupe-test eller ATM-metoden, inte båda.

  • Stötskyddsegenskaper

Ett frivilligt tillägg till EN 388:2016 är en utvärdering av handskens stötskyddsegenskaper. Stötskydd för knogar, handrygg och handflata kan utvärderas, dock inte fingrar. Metoden är densamma som för handskar för motorcyklister.  Ingen klassning anges, enbart ett ”P” om handsken klarar kraven.

Klassning: EN 388:2016 A B C D E P

EGENSKAP12345-
A: Nötningsmotstånd (antal cykler)10020020008000--
B: Skärbeständighet (Coupe-test)1,22,55,010,020,0-
C: Rivhållfasthet (Newton)10255075--
D: Punkteringsmotstånd (Newton)2060100150--
 E: Skärbeständighet (TDM-test) (Newton)ABCDEF
(TDM-test) (Newton)25101522

30

F: Stötskyddsegenskaper:

Godkänt (P) eller Icke Godkänt

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.