EN 60903:2003

Utrustning för arbete under spänning

I standarden ingår krav och testmetoder till att mäta elektrisk och mekanisk prestanda.
KlassVolt
00500
01000
17500
217000
326500
436000