EN 455-1-4:2006–2009

Engångshandskar för sjukvård

GenombrottsnivåUppnådd genombrottstid (minuter)
Klass 1> 10 min
Klass 2> 30 min
Klass 3> 60 min
Klass 4> 120 min
Klass 5> 240 min
Klass 6> 480 min

Klass 1 anger den lägsta nivån, minst 10 minuter.

Handsken skall klara minst nivå 2 i avseende genombrottstiden (alltså 30 min.) för tre specifika kemikalier ur följande tabell, för att den ska få märkas med piktogram för kemikalietålighet.

KodKemikalieCAS-nrKategori
AMetanol67-56-1Primäralkohol
BAceton67-64-1Keton
CAceton nitril75-05-08Nitrilblandning
DDiklormetan75-09-2Klorinerad paraffin
EKoldisulfid75-15-0Svavel som innehåller organisk förening
FToluen108-88-3Aromatiske kolväte
GDietylamin109-89-7Amin
HTetrahydrofuran109-99-9Heterocyklisk och eterisk förening
IEtylacetat141-78-6Ester
Jn-Heptan142-85-5Mättat kolväte
KNatriumhydroxid 40%1310-73-2Oorganisk bas
LSvavelsyra 96%7664-93-9Oorganisk mineralsyra

Bokstavskoden skall anges under piktogram för kemikalietålighet.

Genombrottstiderna som anges i testerna är baserade på laboratorietester och ska anses som vägledande. Användaren måste vara uppmärksam på att verkliga förhållanden i den omgivning och miljö som handskarna används i eventuellt kan ge andra genombrottstider. Samtidigt skall det noteras att relativt lång genombrottstid i ett test även kan visa andra allvarliga förändringar i handskens egenskaper och omvänt att en kort genombrottsid i tester kan vara missvisande i verklig användning, när man inte alltid omedelbart tydligt kan se förändringar i handsken och/eller handskens material. Handsken skall vara tydligt märkt med minst tre kodbokstäver för tre uppnådda testresultat utifrån de 12 kemikalierna i listan. Gränsvärdet per kemikalie är minst 30 minuter.

Förutom de 12 kemikalier som anges ovan, där handsken minst skall uppnå nivå 2 på minst tre av kemikalierna, kan man även testa på andra utvalda kemikalier på samma sätt. För dessa kemikalier skall handsken också uppnå nivå 2 (30 min).

Ett tillägg, EN 374-4, är under granskning, gällande nedbrytning (degradation) av materialet i handsken. Förändring i en eller flera av handskens egenskaper p.g.a. kontakt med de kemikalier den används mot t. ex. minskning av tjockleken, svällning, färgförändring, storleksförändring, styvhet, mjukhet och utseendet i största allmänhet.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.