EN 1149

Elektrostatiska egenskaper

Antistatiska handskar som ska reducera risken för elektrostatiska urladdninger, ska vara testade enligt EN 1149. Detta är en frivillig märkning, och anges med en ESD symbol.

I den pågående processen med att uppdatera befintliga, och ta fram nya standarder, arbetar CEN med ytterligare tillägg avseende elektrostatiska egenskaper för handskar. Om man önskar att testa en handske för elektrostatiska egenskaper sker det för närvarande enligt EN 1149.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.