Direktiv och standarder för handskar

Arbetshandskar och skyddshandskar ska följa olika direktiv och standarder samt regler för att få exempelvis ett CE-märke. Allt för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.

Direktiv 89/391 EUR: Förbättring för anställdas säkerhet och hälsa på arbetet.

Direktiv 89/686/EEC: Personlig skyddsutrustning. Från och med 21 april 2018 ersattes direktivet av en ny PPE-förordning - (EU) 2016/425, som implementeras för alla produkter inom personlig skyddsutrustning.

Direktiv 89/656/EUR: Användning av personlig skyddsutrustning.

EN Förordning 1935/2004: Material och produkter för direkt kontakt med livsmedel.

EN 2023/2006: God tillverkningssed (GMP) (livsmedelsförordning)

EF 10/2011: Förordning om plastmaterial och produkter ämnade för direkt kontakt med livsmedel.

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, tillstånd och restriktioner för kemikalier).

Direktiv 89/686/EEC: Personlig skyddsutrustning

CE Kategori I

Handskar av enklare konstruktion till arbete med låg risknivå.

CE Kategori II

Handskar av medelkomplicerad konstruktion och som används vid medelhög risknivå.

  • I denna grupp ska handskarna också vara typgodkända och testade av ett godkänt - anmält organ, s.k. Notified Body. Dessa handskar ska vara märkta med tillhörande piktogram som visar handskens prestanda för den angivna risken.

CE Kategori III

Handskar av komplicerad konstruktion som används till arbeten med hög risknivå.

  • Ett exempel kan vara hantering av aggressiva kemikalier. Innan dessa handskar kan få CE-märkning krävs det att de har godkänts av ett anmält organ och att det görs löpande kontroller i hela tillverkningsprocessen.
  • Det anmälda organ som utför den löpande kontrollen ska anges för identifiering med en fyrsiffrig kod intill CE-märkningen på handsken.

Direktiv 89/656/EUR: Användning av personlig skyddsutrustning

  • Riskanalys på arbetsplatsen.
  • Information från arbetsgivaren och att korrekt skyddsutrustning finns tillgänglig.
  • Notera, värdera och begrunda valet av personlig skyddsutrustning till arbetsplatsen.

Vad innebär ett CE-märke på mina skyddshandskar?

CE-logotypen betyder att en produkt uppfyller EUs krav på personlig säkerhet.

Kraven bestäms av olika direktiv och förordningar, som tillsammans är vår gemensamma europeiska lagstiftning.

EU-direktivet säger att vi är ansvariga för att produkten är säker att använda och uppfyller samtliga definierade krav för den aktuella produktgruppen, exempelvis skyddshandskar.

För att säkerställa detta gör vi noggranna kontroller.