EN 659:2003 + A1:2008

Skyddshandskar för brandmän
Skyddshandskar för brandmän
Handsken är godkänd för skydd mot eld och värme för brandmän. I tillägget A1:2008 anges handskarnas egenskaper vid kontakt med vatten och kemikalier.