EN 511:2006

Skyddshandskar mot kyla

EGENSKAP/NIVÅ:01234
A: Konvektionskyla<0,100,15≤I≤0,220,3≤I
(isolering) ITR/m20,10≤I≤0,150,22≤I≤0,30
B: Kontaktkyla<0,0250,05≤R<0,10,15≤R
(termiskt motstånd)0,025≤R<0,050,1≤R<0,15
C: VattengenomträngningJaNej

  • A: Mäts på varm hand, temperatur +30–35°C. För mer information v.v. se gällande standard.
  • B: Testat vid +50°C. I detta test bedöms även materialets flexibilitet vid låga temperaturer, samt kraven enl. EN 420 och EN 388. För mer information v.v. se gällande standard.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.