EN 421:2010

Skyddshandskar mot joniserande strålning
Skyddshandskar mot joniserande strålning
Röntgen, alfa-, beta-, gamma- eller neutronstrålning. Handsken ska dessutom vara vätsketät enligt EN 374.
Skyddshandskar mot radioaktiv kontamination
Skyddshandskar mot radioaktiv kontamination
Handsken ska dessutom vara vätsketät enligt EN 374.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.