EN 381-7:1999

Sågningsskydd – Del 7: Fodringar för handskar till skydd mot kedjesåg

Handsken är godkänd för skydd vid hantering av kedjesåg.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.