EN 381-7:1999

Sågningsskydd – Del 7: Fodringar för handskar till skydd mot kedjesåg

Handsken är godkänd för skydd vid hantering av kedjesåg.