Varianter av andningsskydd

Andningsskydd finns i olika varianter - filtrerande halvmask som FFP-mask, helmask, halvmask, tryckluftsmatat andningsskydd och fläktassisterat andningsskydd. Valet av andningsskydd hör samman med din arbetsplats - vilka krav som finns där samt vad du ska utföra för arbete.

Ditt andningsskydd ska:

  • Matcha kraven i din arbetsmiljö och dina arbetsuppgifter.
  • Sitta bekvämt och sluta tätt. Ha därför inte skägg eller skäggstubb under exempelvis halvmasker. Då finns det risk för inläckage.
  • Användas och förvaras på rätt sätt av dig. Krav på andningsskydd handlar om 100% användningstid.
Notera! Andningsskydd ska inte förväxlas med munskydd.

Munskydd används ofta inom sjukvård eller tandvård. Det skyddar inte dig mot föroreningar och mikroorganismer i luften. Däremot kan det skydda personer i din omgivning från mikroorganismerna i din utandningsluft.

Om tryckluftsmatade andningsskydd

Det finns hel- och halvmasker, hjälmar, huvor och tätslutande visir/ansiktsskärm som kan kopplas till tryckluft. Denna typ av andningsskydd används när:

  • det finns risk för syrebrist
  • föroreningen förekommer i höga koncentrationer
  • föroreningens sammansättning eller koncentration är okänd
  • det inte finns filter till föroreningen
  • lagen föreskriver det

Luftförbrukning med tryckluftsmatat andningsskydd

Den mängd luft en person förbrukar är beroende på den fysiska belastningen och eventuella individuella skillnader. En användare ska ha mellan tre till fem gånger så mycket luft under inandningsfasen för att undertryck inte ska uppstå i andningsskyddet.

Exempel på luftförbrukning och flöden i olika situationer med tryckluftsmatat andningsskydd
ArbetsmomentGenomsnittlig förbrukningLuftflöde under inandning, minimum
Stillasittande arbeteca 10 liter/minutca 30 liter/minut
Promenad och prata samtidigtca 50-60 liter/minutca 150-180 liter/minut
Medeltungt arbeteca 50-70 liter/minutca 150-210 liter/minut

Valmöjligheter bland andningsskydd:

Filtermasker
Filtermasker
Täcker näsa och mun, med eller utan utandningsventil. För fullgott skydd - raka av skägg och skäggstubb. Inandningsluften passerar genom filtermaterial. Utandningsluften passerar genom filtermaterial eller utandningsventil.
Halvmasker med filter
Halvmasker med filter
Täcker haka, mun och näsa. Inandningsluften passerar genom ett eller flera filter och utandningsluften går genom utandningsventiler. Inandningsluften kan också komma från extern luftförsörjning.
Helmasker
Helmasker
Täcker haka, mun, näsa och ögon. Inandningsluften passerar genom ett eller flera filter och utandningsluften går genom utandningsventiler. Inandningsluften kan också komma från extern luftförsörjning.
Fläktassisterade andningsskydd
Fläktassisterade andningsskydd
Inandningsluft går via fläkt med ett eller flera filter till hjälm, ansiktsskärm, huva, hel- eller halvmask. Utandningsluft passerar genom utandningsventiler. Ansiktsdel, fläkt och filter måste vara testade och godkända. Endast de filter som utrustningen är testad med får användas (systemtestade).
Tryckluftsmatade andningsskydd
Tryckluftsmatade andningsskydd
Friskluft kommer från kompressor eller tryckluftsflaska. Luften från kompressorn måste passera ett reningsfilter (tryckluftsfilter). Luftflödet är konstant eller reglerbart med ventil. Utrustningen som kopplas från tryckluftsfiltret skall vara godkänt tillsammans d.v.s. slang, bälte, regulator och andningsskyddet (systemtestade).

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.