Standarder inom andningsskydd

Andningsskydd bär märkning av vedertagna europeiska EN-standarder som reglerar utformningen av andningsskydden. Listan visar standarder du kan återfinna på produkterna i vårt sortiment.

EN 136 - Helmasker

EN 137 - Andningsapparater för tryckluft – bärbar med öppet system

EN 138 - Sugslangsapparat för helmask, halvmask eller bitmunstycke

EN 139 - Andningsapparat för tryckluft i ledning tillsammans med hel- och halvmask

EN 140 - Halvmasker

EN 141 - Gas- och kombinerade filter

EN 143 - Partikelfilter

EN 145 - Bärbar andningsapparat med slutet system för komprimerad oxygen

EN 149 - Filtrerande halvmasker till skydd mot partiklar

EN 371 - AX-gasfilter och kombinationsfilter mot organiska ämnen med låg kokpunkt

EN 402 - Andningsapparat för tryckluft avsedda för flyktändamål – bärbar med helmask

EN 403 - Flyktfilterskydd med huva vid brand

EN 1146 - Andningsskydd flyktutrustning – tryckluftsapparat bärbar med huva

EN 12245 - Transportabla gasflaskor tillverkade av kompositmaterial

EN 12941 - Fläktassisterande filterskydd med hjälm eller huva

EN 12942 - Fläktassisterande filterskydd med hel-, halv- eller kvartsmasker

EN 14387 - Gas- och kombinationsfilter

EN 14594 - Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.