Miljömärkningar

Svanen
Svanen är en nordisk miljömärkning. Produkterna måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år.

Läs mer på www.svanen.se


EU Ecolabel
EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar.
EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall.
Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. Kontrollerna utförs av de myndigheter som EU-medlemsstaterna utsett.

Läs mer på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/


Bra Miljöval
Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) miljömärke. Kraven är hårdare än för Svanen och EU-blomman och handlar förutom att få bort gifter i tillverkningen även om att minska den totala energianvändningen och att använda förnyelsebara energikällor.

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval