Miljömärkningar

Svanen
Svanen är en nordisk miljömärkning. Produkterna måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år.

Läs mer på www.svanen.se


EU Ecolabel
EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar.
EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall.
Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. Kontrollerna utförs av de myndigheter som EU-medlemsstaterna utsett.

Läs mer på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/


Bra Miljöval
Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) miljömärke. Kraven är hårdare än för Svanen och EU-blomman och handlar förutom att få bort gifter i tillverkningen även om att minska den totala energianvändningen och att använda förnyelsebara energikällor.

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval


Vårt Miljöval
Den gröna grodan är Procurator Packagings egen symbol för ”Vårt miljöval”. Den finns vid produkter som i olika hänseenden belastar miljön mindre än andra produkter inom samma kategori. 
De miljömässiga fördelarna kommer sig av någon eller flera av följande egenskaper hos produkten:

-    Består av en mindre mängd råmaterial
-    Är tillverkad av betydande mängd återvunnet material
-    Består av material som reducerar belastningen på miljön

Kriterierna för ”vårt miljöval” och bedömningen av produkterna bygger på information vi erhåller från våra leverantörer och producenter och är inte en tredjepartsmärkning.