Kvalitet och ansvar

Procurator är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 vilket är ett kvitto på att vi uppfyller de krav som finns enligt standarden. Certifieringen är inte slutmålet utan vi bedriver kontinuerliget ett internt förbättringsarbete. Vi sätter ambitiösa mål och arbetar med kompetensutveckling för att täcka in omvärldens ändrade krav. Varje medarbetare ska veta att rätt kvalitet till kund börjar med att varje individ tar sitt ansvar.

Hur nöjda våra kunder är beror till stor del beror på våra leverantörers prestationer. Därför lägger vi stort fokus på att utveckla samarbetet med leverantörer för att säkerställa att de lever upp till våra högt ställda krav.
ISO-certifikat

Vårt ansvar - Code of conduct
Code of Conduct, också kallat uppförandekod, beskriver de krav på etik, agerande och uppförande som vi har på våra leverantörer. Vår uppförandekod vilar i våra värderingar och ambition att skapa hållbara affärer. Hållbara affärer innebär alltid respekt för människors rättigheter och friheter så väl som respekt för vår miljö.  
Opti Group Code of conduct for suppliers