fakta

Fakta

Procurator Sverige AB ingår i OptiGroup med huvudkontor i Mölndal. OptiGroup ägs av Altor Fund II, Triton II Fund och RoosGruppen AB.

Antal anställda i Norden:  311 personer.
Försäljningskontor:  Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Lager:  Jönköping
Antal kunder:  Cirka 18 000 företag.


Organisations- och Vat.nummer 
Organisationsnummer: 556057-6554
Vat.nummer: SE556057655401
Styrelsens säte: Mölndal

Bankuppgifter
Bank: Danske Bank
Konto: 1241-0136133
Bankgiro: 501-6175
BIC: DABASESX
IBAN SEK: SE10 1200 0000 0124 1013 6133
IBAN EUR: SE85 1200 0000 0124 1013 6141

ISO 9001 och ISO 14001
Procurator Sverige AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt gällande internationella standarder, ISO 9001 och ISO 14001. Utöver ett internt förbättringsarbete bedrivs även ett aktivt arbete med att säkerställa att våra leverantörer uppfyller krav som Code of Conduct for suppliers.

FSC, PEFC och FTI
För att främja ett hållbart skogsbruk är vi certifierade enligt FSC och PEFC. Vi tar även producentansvar för omhändertagandet av produkterna i avfallsledet genom att vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.