EN 342 - Skyddskläder – Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

Denna standard specificerar kraven för skyddskläder mot kyla. Definitionen av kyla är enligt standarden miljöer med en temperatur under -5 °C. Plaggets effektiva skydd påverkas dock inte enbart av den omgivande temperaturen utan är även beroende av faktorer som luftfuktighet, vindstyrka, bärarens aktivitet och hälsa.

Prestandakraven för kläder som uppfyller denna standard omfattar bland annat:

  • Värmeisolering, som provas på en termisk mannequin; rörlig eller statisk
  • Luftgenomsläpplighet/vindmotstånd
  • Vattenmotstånd/vattentäthet (valbar)
  • Vattenångmotstånd (valbar)

Piktogrammet visar plaggets klassning i fråga om värmeisolering, luftgenomsläpplighet och vattenmotstånd.

De egenskaper som redovisas i piktogrammet är Vattenmotstånd och Vattenångmotstånd, i nämnd ordning sett ovanifrån.