EN standarder för hörselskydd

EN 352-1 - Hörselkåpor med hjässbygel

EN 352-2 - Öronproppar

EN 352-3 - Hörselkåpor för hjälmmontage

EN 352-4 - Nivåberoende hörselkåpor

EN 352-5/A1:2006 - Hörselkåpor med aktiv bullerdämpning

EN 352-6 - Hörselkåpor med elektrisk audio input

EN 352-7 - Nivåberoende hörselproppar

EN 352-8 - Hörselkåpor med ljudåtergivning för underhållsändamål

EN 458:2004 - Rekommendationer beträffande val, användning, skötsel och underhåll av hörselskydd