Prisregulering med øyeblikkelig virkning - Corona

Vi ser oss dessverre nødt til å varsle prisregulering med øyeblikkelig virkning vedr. produktgruppene: Engangshansker i nitril, vinyl og latex, desinfeksjonsprodukter, utvalgte rengjøringsprodukter og engangsprodukter på safety.

Prisbrev