Välkommen till Procurator!

Vi håller på att slå ihop våra hemsidor.

Fram till dess når du oss på våra två hemsidor.

Hygien och städ

www.procurator.com

Kund för städ- och hygienprodukter.
(Kunder till fd Papyrus Supplies samt offentlig verksamhet.)

PPE, hygien och städ

www.procurator.net

Kund för personlig skyddsutrustning, arbetskläder samt städartiklar.

Ny kund?